Freitag, 9. April 2010

1+1= 2 today i met a good friend near vienna

VW 1500 1962
Typ 34 Karmann Ghia

Keine Kommentare: